Szellemdús mindeményedelem

Tisztelgés a klasszikus és kortárs nyelvújítók előtt.
Kellős Éva ötlete és forgatókönyve alapján.
Rendező: Gyarmati Paor Zoltán
Producer: Paor Lilla

Ismeretterjesztő filmsorozat 
Célunk az 1770-es években elindult és 1872-ben lezárult, sokrétű „nyelvújítási mozgalmat”, azokon a költőkön és írókon keresztül bemutatni, akik tevékenyen részt vettek anyanyelvünk megőrzésében, újraformálásában, államnyelvvé tételében. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet arra is, hogy a kortárs költők és írók azóta is ugyanezt teszik, bár csendesebben. Küzdenek a beáramló jövevényszavak mindent felfaló amerikanizmus ellen a maguk nyelvén, a maguk eszközeivel. 

Történelmünk sodrán keresztül mutatjuk be a hol játékos, hol egészen komor, de mindenképpen a magyar nyelv szépségét bemutatni hivatott alkotásokat és bízva abban, hogy az eddig átfogó módon még fel nem dolgozott téma hozzájárul nyelvünk megőrzéséhez.